Firmamız Hakkında

Damak Sepsüt | Lüleburgaz

Lüleburgaz bölgesinde yeni kurulan süt ve süt ürünleri entegre tesisimizdir. Türkiye için tarımsal alanda büyük bir yatırım olan SepSüt, 2013 sonuna kadar günde 20.000 ton ile 30.000 ton süt üretimini hedeflemektedir.


Büyükbaşın evcilleştirilmesi ile ilgili en eski arkeolojik bulgular Anadolu’da Çatalhöyük kazıları ile ortaya çıkarılmıştır. Burada M.Ö. 5820 yıllarından kalma duvar resimleri, şekiller ve diğer bulgular sığırın bu sıralarda evciltildiğini ve diğer ülkelere buradan yayıldığını göstermektedir. Bununla birlikte Anadolu’dakinden bağımsız olarak Avrupa’da da yaklaşık aynı çağlarda sığırın evciltildiğine dair kanıtlar vardır.

Viyonumuz


Sep Süt Hayvancılık, tarım ve hayvancılık sektöründe üreticiden tüketiciye uzanan zincirin bütün halkalarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğine inanarak, sektörünün gerekliliği olarak kabul ettiği tüm standartları uygulayan, Türkiye ve dünyada tarımsal üretimin daha akılcı, karlı ve zevkli yapılabilmesi için tüm imkanlarını seferber eden Türkiye’de öncü ve lider, Dünya’da da tanınır bir marka" olmaktır.

Misyonumuz


Ülkemizin tarımsal gelişimine katkıda bulunmayı, bölge insanı için istihdam sağlamayı ve bu sayede erişilecek katma değeri yine kurulduğu yerde kullanmayı amaç edinerek, Türk toplumunun yaşam kalitesini artırmak için Sep Süt Hayvancılık markası taşıyan et ve süt ürünlerimizle örnek ve önder bir firma olmak.

Şirket ve Sahiplerinin Biyografisi


Kemal Soğancı 1967, Okan Soğancı 1972 Samsun doğumludur. Her iki kardeşte çocukluklarından itibaren babaları Merhum Hacı Ünal Soğancı ve amcaları Ragıp Soğancı ile birlikte ticaretle iç içe büyümüşlerdir.

Soğancılar grubunun ticaret hayatı 1965 yılında Ünal ve Ragıp Soğancı'nın dedeleri Hacı Şükrü Soğancı ile başlamış olup, aralıksız ve istikrarlı büyüme ile bugünlere gelmişlerdir.

Grup tüm faaliyetlerini 1994 yılında Anonim Şirket bünyesinde toplanmıştır. Kemal SOĞANCI ve Okan SOĞANCI bu şirketin kurucu üyesi olarak yıllarca münferit imza yetkisine haiz olarak Yönetim Kurulu Yardımcılığını yapmıştır. Grubun faaliyet alanları ; akaryakıt, manifatura, konfeksiyon, halı, mobilya ve dayanıklı tüketim mallarının ticaretidir.

2002 yılında Soğancılar A.Ş Ragıp Soğancı ve Ünal Soğanı olarak rızai şekilde ayrılmış ve bu tarihten itibaren Kemal Soğancı ve kardeşi Okan Soğancı müşterek olarak yukarıdaki faaliyetleri sürdürmektedir.

Grup tarafından yürütülen bütün faaliyetler bağlı bulundukları T.S.Odalarında tescilli ve ortakları %50 şer hisse ile Kemal Soğancı ve Okan Soğancı dan oluşmaktadır.

Şirketin üzerinde faaliyet gösterdikleri tüm gayrimenkullerin mülkiyeti, şirket ortakları Kemal ve Okan SOĞANCI' ya aittir. ayrıca bu ticari faaliyetlerin gerektirdiği yeterli pazarlama ve dağıtım taşıt araçları mevcuttur. Yapılan ve yapılmakta olan yatırımlar için yabancı kaynak kullanılmamış olup 'öz kaynaklar' ile finanse edilmektedir. Grup ticari faaliyetlerinde tüm bankalar il etkin ve verimli bir şekilde çalışmaktadır. Kemal ve Okan Soğancı kardeşler, yöresel bir milliyetçilik anlayışı ile yola çıkmış olup, ülke çapında çalışmalarına ve yatırımlarına aralıksız devam etmektedir. Ülkemizde yatırım yapmak her ne kadar akıllı bir iş görülmese de Kemal ve Okan SOĞANCI kardeşlerin istihdam olanakları sağlayacak ve katma değer yaratacak çalışmaları devam edecektir.

Bu davranışları sahip oldukları 'MÜTEŞEBBİSLİK RUHUNUN,SORUMLULUK VE MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞLARININ DOĞAL SONUCUDUR.